สุรินทร์(Surin)เช่ารถตู้

เช่ารถตู้ไปสุรินทร์ 0923561933 บริการ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ รถตู้รับจ้าง รถตู้ไปสุรินทร์ กรุงเทพไปสุรินทร์ เหมารถตู้จากกรุงเทพไปสุรินทร์ เหมารถตู้จากสุรินทร์มากรุงเทพ บริการรถตู้รับส่งจังหวัดสุรินทร์เดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดสุริน เรียกใช้บริการรถตู้ แสนดีเซอร์วิส. 

Toyota All new 10 ที่นั่ง (น้ำมัน ดีเซล)

จำนวนเช่ารายวัน ค่าบริการ ค่าที่พัก(คนขับ)
1 วัน  ฿3,000  
2 วัน  1 คืน ฿6,000 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿9,000 ฿1,000
4 วัน 3 คิน ฿12,000 ฿1,500
5 วัน  4 คืน ฿15,000 ฿2,000
6 วันขึ้นไป  ฿2,800 ฿500

Toyota Connuter 10-13 ที่นั่ง (น้ำมันดีเซล,เบินซิน,LPG,NGV)

จำนวนเช่ารายวัน ค่าบริการ ค่าที่พัก(คนขับ)
1 วัน  ฿2,500  
2 วัน  1 คืน ฿5,000 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿7,500 ฿1,000
4 วัน 3 คิน ฿10,000 ฿1,500
5 วัน  4 คืน ฿12,500 ฿2,000
6 วันขึ้นไป  ฿2,300 ฿500

*หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน ค่าจอดตามสถานที่ต่างๆ (ถ้ามี)

- น้ำมัน ทางคนขับเติมเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า ทางลูกค้าขอตรวจสอบก่อนได้ ก่อนใช้บริการ หลังจากนั้นลูกค้าดูแล เรื่องค่าน้ำมันจนจบงาน

- เวลาทำงานของคนขับ เดินทางออกต่างจังหวัด 500 กม.ขึ้นไป 12 ชม./วัน (หลังจาก 12 ชม.โอที 300-400 บาท/ชม.)

- เวลาทำงานคนขับ เดินทาง ไม่ถึง 500 กม.หรือใช้งานในพื้นที่ 10 ชม./วัน (โอที 200-300 บาท/ชม.)

- จองในนามบริษัท สามารถ หัก ณ ที่จ่าย 3% ได้จากค่าบริการ

Snow

ราคารับส่งต่อเที่ยว คำนวนราคา

COMMUTER 10 ที่นั่ง
ประเภทรถ หน้า 1+หลัง 9 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

COMMUTER 8 ที่นั่ง  
ประเภทรถ หน้า 1+หลัง 8 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

TAXI VAN
ประเภทรถ หน้า 1+ หลัง 5 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

CAR-SEDAN
ประเภทรถ หน้า1+หลัง 2 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

All-New 2019
ประเภทรถ หน้า 1+หลัง 9 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

FORTUNER
ประเภทรถ หน้า 1 หลัง 5 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

SMALL TAXI
ประเภทรถ หน้า1+ หลัง 2 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

HYUNDAI H1
ประเภทรถ 7 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

TOYOTA INNOVA
ประเภทรถ หน้า 1 หลัง 5 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

ALL NEW V8  
ประเภทรถ หน้า 1+หลัง 8 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

 Toyota Alphard 
ประเภทรถ หน้า1+หลัง 2 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

 TOYOTA CAMRY 
ประเภทรถ หน้า1+หลัง 2 ที่นั่ง

ระบบคำนวนค่าบริการอัตโนมัติ ตามระยะทาง

ประเภทรถที่ให้บริการ

ขั้นตอนการ การทำงาน

- ออกใบเสนอราคา เพื่อตกลงว่าจ้าง ตามข้อตกลงกัน

- ลูกค้าชำระค่าบริการ/หรือแบ่งจ่ายตามเงื่อนไข

- ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

- จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

การเตรียมการ

- รับข้อมูลการเดินทางของลูกค้า

- จัดเตรียมรถเพื่อให้บริการตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้อการ

- แจ้งรายละเอียดข้อมูลรถให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง

- ประเมณผลการให้บริการ

ช่องทางติดต่อเรา

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด