บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

��������������������������� ��������������������������� ������ ���������������������������

บริการให้เช่ารถตู้อุทัยธานี ราคาถูก รถตู้ให้เช่า  เช่ารถตู้ไปอุทัยธานี  เช่ารถตู้ เช่ารถตู้ รถตู้เช่าจังหวัดอุทัยธานี รถตู้ Vip,เช่ารถตู้ไปอำเภอสว่างอารมณ์,เช่ารถตู้ไปอำเภอลานสัก,เช่ารถตู้ไปอำเภอห้วยคต,รถตู้รับจ้างอุทัยธานี,นำเที่ยวทั่วไทย ติดต่อเช่ารถ กรุงเทพฯ-อุทัยธานี-กรุงเทพฯ  บริการรถตู้ไปจังหวัดอุทัยธานีเช่ารถตู้อุทัยธานี,เหมารถตู้อุทัยธานี,เหมารถไปอุทัยธานี,รถตู้เหมาอุทัยธานี,กรุงเทพไปอุทัยธานี,อุทัยธานีไปกรุงเทพเช่ารถตู้ไปอุทัยธานี เหมารถตู้ไปอุทัยธานี เดินทางไปอุทัยธานี ด้วยรถตู้ บริการรถตู้ พาเที่ยว เมืองอุทัยธานี เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอุทัยธานี หรือว่าต้องการเดินทาง จากอุทัยธานีมากรุงเทพฯ เช่ารถตู้ไปอำเภอหนองขาหย่าง , เช่ารถตู้ไปอำเภอเมืองอุทัยธานี, เช่ารถตู้ไปอำเภอหนองฉาง ,เช่ารถตู้ไปอำเภอทัพทัน ,เช่ารถตู้ไปอำเภอบ้านไร่ 

เช่ารถตู้อุทัยธานี,รถตู้เช่าอุทัยธานี,บริการรถตุูรับจ้าง,เหมารถตู้อุทัยธานี,รถตู้ไปอุทัยธานี

เช่ารถตู้อุทัยธานี,รถตู้เช่าอุทัยธานี,บริการรถตุูรับจ้าง,เหมารถตู้อุทัยธานี,รถตู้ไปอุทัยธานี

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,000 -
2 วัน 1 คืน ฿3,600 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿5,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿7,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿9,400 ฿2,000
แนะนำ 2 ทางเลือกที่ดีที่สุด
เช่ารถแบบไม่รวมน้ำมัน 
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- ไม่รวม น้ำมัน+ทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
- น้ำมันคนรถจะเติมเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าเติมเองจนจบงาน
 เช่ารถแบบเหมาจ่าย ประหยัดกว่า (แนะนำ)
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- น้ำมัน คิดตามระยะทางที่ใช้จริง กม.ละ 5 บาท โดยการนำระยะทางเริ่มต้น-จนสิ้นสุดการใช้รถมาคำนวน
- ไม่รวมทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.

×

ค่าเช่ารายวัน

��������������������������� ��������������������������� ������ ���������������������������

2,000 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด