บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

��������������������������� ��������������������������� ������������������������

flower flower

เช่ารถตู้ พร้อมคนขับเดินทางไปจังหวัดเชียงราย ระยะทางจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร

ค่าบริการเหมารถดังนี้

เหมารวมน้ำมัน 

เช่ารถตู้ไปเชียงราย โทร. 092 356 1933 รถตู้ไปเชียงราย กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ บริการ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ รถตู้รับจ้าง รถตู้ไปเชียงราย  บริการให้คำปรึกษาเรื่องเดินทาง ไปต่างจังหวัด ไปเที่ยว  บริการรถตู้ไปเชียงราย เมืองเชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงราย ศูนย์รวมรถเช่าเชียงราย เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเมืองเชียงราย,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแม่จัน,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอพาน,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแม่สาย,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแม่ลาว,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเทิง,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอป่าแดด,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเวียงป่าเป้า,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเวียงชัย,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอพญาเม็งราย,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเชียงแสน,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเชียงของ,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอขุนตาล,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแม่สรวย,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเวียงแก่น,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอดอยหลวง,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแม่ฟ้าหลวง

เช่ารถตู้,เหมารถตู้,รถตู้เชียงราย,รถตู้ไปเชียงราย,บริการรถตู้เช่าเชียงราย

ไปเที่ยวเชียงรายกัน ไปกับแสนดี

เช่ารถตู้,เหมารถตู้,รถตู้เชียงราย,รถตู้ไปเชียงราย,บริการรถตู้เช่าเชียงราย

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,500 -
2 วัน 1 คืน ฿4,900 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿6,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿8,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿10,400 ฿2,000

*หมายเหตุ : ไม่รวมน้ำมันทางด่วนและค่าจอดตามสถานที่ต่างๆ(ถ้ามี) ต้องการทราบราคาเหมารวมทุกอย่าง ติดต่อสอบถามผ่านมือถือ โทร. 0923561933 คุณบุญเลิศ

หรือตืดต่อผ่าน Line

เพิ่มเพื่อน

×

ค่าเช่ารายวัน

��������������������������� ��������������������������� ������������������������

2,500 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด