บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

��������������������������� ��������������������������� ��������������������

flower flower

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ ไป พิจิตร

เช่ารถตู้ไปพิจิตร รถตู้รับจ้างพิจิตร เหมารถตู้พิจิตร เช่ารถตู้ เช่ารถตู้ต่างจังหวัด รถตู้เช่าจังหวัดพิจิตร 0923561933 รถตู้ Vip นำเที่ยวทั่วไทย บริการรถตู้นำเที่ยวพิจิตร บริการให้เช่ารถตู้ พิจิตร ราคาถูก รถตู้ให้เช่า รถตู้ให้เช่า พิจิตร - รถตู้ให้เช่า 77 จังหวัด ติดต่อเช่ารถ กรุงเทพฯ-พิจิตร-กรุงเทพฯ   บริการรถตู้ไปจังหวัดพิจิตร เช่ารถตู้ไปพิจิตร เหมารถตู้ไปพิจิตร เดินทางไปพิจิตร ด้วยรถตู้ บริการรถตู้ พาเที่ยว เมืองพิจิตร เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปพิจตร หรือว่าต้องการเดินทาง จากพิจิตรมากรุงเทพฯเช่ารถตู้ไปอำเภอตะพานหิน|เช่ารถตู้ไปอำเภอ บางมูลนาก|เช่ารถตู้ไปอำเภอ เมืองพิจิตร |เช่ารถตู้ไปอำเภอสากเหล็ก |เช่ารถตู้ไปอำเภอโพทะเล |เช่ารถตู้ไปอำเภอดงเจริญ |เช่ารถตู้ไปอำเภอวชิรบารมี |เช่ารถตู้ไปอำเภอโพธิ์ประทับช้าง |เช่ารถตู้ไปอำเภอบึงนาราง |เช่ารถตู้ไปอำเภอสามง่าม |เช่ารถตู้ไปอำเภอวังทรายพูน |เช่ารถตู้ไปอำเภอทับคล้อ

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ พิจิตร 

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ พิจิตร 

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,000 -
2 วัน 1 คืน ฿3,600 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿5,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿7,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿9,400 ฿2,000
แนะนำ 2 ทางเลือกที่ดีที่สุด
เช่ารถแบบไม่รวมน้ำมัน 
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- ไม่รวม น้ำมัน+ทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
- น้ำมันคนรถจะเติมเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าเติมเองจนจบงาน
 เช่ารถแบบเหมาจ่าย ประหยัดกว่า (แนะนำ)
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- น้ำมัน คิดตามระยะทางที่ใช้จริง กม.ละ 5 บาท โดยการนำระยะทางเริ่มต้น-จนสิ้นสุดการใช้รถมาคำนวน
- ไม่รวมทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
×

ค่าเช่ารายวัน

��������������������������� ��������������������������� ��������������������

2,000 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด