บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

��������������������������������������� ��������������������������� 77 ���������������������

ตรวจสอบราคาเช่ารถตู้ 77 จังหวัดทั่วไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 092 356 1933 อัตราค่าเช่ารถปกติ 1,500 - 2,000 บาท/วัน (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ราคาเช่ารถตู้ภาคเหนือ l

ภาเหนือ ระยะทาง(กม.) ค่าน้ำมัน ไป-กลับ ระยะเวลา (ชม.) ค่าเช่ารถ (บาท/วัน) เช่ารถไปส่งอย่างเดียว (ค่ารถ+ค่าน้ำมัน)
อุทัยธานี 219 1,560 3 2,500 3,360
นครสวรรค์ 240 1,710 3.5 2,500 3,510
พิจิตร 344 2,450 4 2,500 4,500
กำแพงเพชร 358 2,550 6 2,500 4,700
พิษณุโลก 377 2,680 6 2,500 4,930
ตาก 426 3,030 7 2,500 5,530
สุโขทัย 427 3,040 7 2,500 5,540
อุตรดิตถ์ 491 3,490 7 2,500 6,440
แพร่ 551 3,920 8 2,500 7,220
ลำปาง 599 4,260 8 2,500 7,860
น่าน 668 4,750 10 2,500 8,750
ลำพูน 670 4,760 10 2,500 8,860
พะเยา 691 4,910 10 2,500 9,060
เชียงใหม่ 696 4,940 10 2,500 9,140
เชียงราย 785 5,580 12 2,600 10,280
แม่ฮองสอน 924 6,560 16 2,700 12,110

ราคาเช่ารถตู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคอีสาน ระยะทาง (กม.) ค่าน้ำมัน ไป-กลับ  ระยะเวลา (ชม.) ค่าเช่ารถ (บาท/วัน) เช่ารถไปส่งอย่างเดียว (ค่ารถ+ค่าน้ำมัน)
นครราชสีมา 260 1,850 3.5 2,500 3,650
ชัยภูมิ 342 2,430 5 2,500 4,480
เพชรบูรณ์ 350 2,490 5 2,500 4,590
บุรีรัมย์ 410 2,910 5 2,500 5,360
ขอนแก่น 450 3,200 6 2,500 5,900
สุรินทร์ 460 3,270 6 2,500 6,020
มหาสารคาม 475 3,380 6 2,500 6,230
ร้อยเอ็ด 512 3,640 6.5 2,500 6,690
เลย 520 3,700 7 2,500 6,850
- ภูกระดึง 450 3,200 7.5 2,500 5,900
กาฬสินธ์ 520 3,700 7 2,500 6,850
ยโสธร 531 3,770 7.5 2,500 6,970
อุดรธานี 564 4,010 8 2,500 7,360
ศรีสะเกษ 571 4,060 8 2,500 7,510
หนองบัวลำภู 577 4,100 8 2,500 7,550
อำนาจเจริญ 585 4,160 8 2,500 7,660
หนองคาย 615 4,370 9 2,500 8,070
อุบลราชธานี 630 4,480 9.5 2,500 8,230
สกลนคร 650 4,620 10 2,500 8,520
มุกดาหาร 650 4,620 10 2,500 8,520
นครพนม 740 5,260 12 2,500 9,710

 ราคาเช่ารถตู้ ภาคกลาง l 

ภาคกลาง ระยะทาง (กม.) ค่าน้ำมัน ไป-กลับ  ระยะเวลา (ชม.) ค่าเช่ารถ (บาท/วัน) เช่ารถไปส่งอย่างเดียว (ค่ารถ+ค่าน้ำมัน)
อยุธยา 76 540 2 2,500 2,340
สุพรรณบุรี 100 710 2 2,500 2,510
อ่างทอง 105 750 2 2,500 2,550
สระบุรี 107 760 2 2,500 2,560
สิงห์บุรี 142 1,010 2.5 2,500 2,810
ลพบุรี 153 1,090 2.5 2,500 2,890
ชัยนาท 194 1,380 3 2,500 3,180

ราคาเช่ารถตู้ภาคตะวันออก l

ภาคตะวันออก ระยะทาง (กม.) ค่าน้ำมัน ไป-กลับ  ระยะเวลา (ชม.) ค่าเช่ารถ (บาท/วัน) เช่ารถไปส่งอย่างเดียว (ค่ารถ+ค่าน้ำมัน)
ฉะเชิงเทรา 62 450 1 2,500 2,250
ชลบุรี 81 580 1.5 2,500 2,380
ชลบุรี-พัทยา 150 1,070 2.5 2,500 2,870
นครนายก 107 760 1.5 2,500 2,560
ปราจีนบุรี 130 930 2 2,500 2,730
ระยอง 179 1,280 2.5 2,500 3,080
- บ้านแพ 250 1,780 3 2,500 3,580
สระแก้ว 237 1,690 3 2,500 3,490
-ตลาดโรงเกลือ 285 2,030 3.5 2,500 3,830
จันทบุรี 245 1,740 4 2,500 3,540
ตราด 320 2,280 4.5 2,500 4,200
- ท่าเรือเกาะช้าง 315 2,240 4.5 2,500 4,140
- ท่าเรือแหลมงอบ 315 2,240 4.5 2,500 4,140

 ราคาเช่ารถตู้ ภาคตะวันตก l 

ภาคตะวันตก ระยะทาง (กม.) ค่าน้ำมัน ไป-กลับ  ระยะเวลา (ชม.) ค่าเช่ารถ (บาท/วัน) เช่ารถไปส่งอย่างเดียว (ค่ารถ+ค่าน้ำมัน)
สมุทรสาคร 36 260 1 2,500 2,060
สมุทรสงคราม 72 520 1 2,500 2,320
ราชบุรี 100 710 1.5 2,500 2,510
กาญจนบุรี 130 930 2 2,500 2,730
เพชรบุรี 130 930 2 2,500 2,730
- ชะอำ 200 1,420 2.5 2,500 3,220
- หัวหิน 270 1,920 3 2,500 3,720
- ปราณบุรี 300 2,130 3.5 2,500 3,930
ประจวบศีรีขันธ์ 350 2,490 4.5 2,500 4,590

 ราคาเช่ารถตู้ ภาคใต้

ภาคใต้ ระยะทาง (กม.) ค่าน้ำมัน ไป-กลับ  ระยะเวลา (ชม.) ค่าเช่ารถ (บาท/วัน) เช่ารถไปส่งอย่างเดียว (ค่ารถ+ค่าน้ำมัน)
ชุมพร 465 3,310 7 2,500 6,110
ระนอง 570 4,050 8 2,500 7,450
สุราษฏร์ธานี 650 4,620 9 2,500 8,520
- ท่าเรือดอนสัก 700 4,970 9 2,500 9,170
- สมุย 750 5,330 9 2,500 9,830
นครศรีธรรมราช 780 5,540 10 2,500 10,190
พังงา 790 5,610 10 2,500 10,360
กระบี่ 815 5,790 11 2,600 10,690
ตรัง 830 5,900 11 2,600 10,880
พัทลุง 840 5,970 11 2,600 11,020
ภูเก็ต 865 6,140 12 2,700 11,340
สงขลา 950 6,750 13 2,700 12,450
- หาดใหญ่ 930 6,610 13 2,700 12,210
สตูล 975 6,930 14 2,700 12,780

×

ค่าเช่ารายวัน

��������������������������������������� ��������������������������� 77 ���������������������

0 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด