บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

���������������������������������������������������������

เช่ารถตู้ไปสุรินทร์ 0923561933 บริการ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ รถตู้รับจ้าง รถตู้ไปสุรินทร์ กรุงเทพไปสุรินทร์ เหมารถตู้จากกรุงเทพไปสุรินทร์ เหมารถตู้จากสุรินทร์มากรุงเทพ บริการรถตู้รับส่งจังหวัดสุรินทร์ 

รถตู้ไปอำเภอเมืองสุรินทร์ รถตู้ไปอำเภอ สำโรงทาบ
รถตู้ไปอำเภอ จอมพระ รถตู้ไปอำเภอ สนม
รถตู้ไปอำเภอปราสาท รถตู้ไปอำเภอโนนนารายณ์
รถตู้ไปอำเภอรัตนบุรี รถตู้ไปอำเภอเขวาสินรินทร์
รถตู้ไปอำเภอศีขรภูมิ รถตู้ไปอำเภอชุมพลบุรี
รถตู้ไปอำเภอท่าตูม รถตู้ไปอำเภอลำดวน
รถตู้ไปอำเภอกาบเชิง รถตู้ไปอำเภอบัวเชด
รถตู้ไปอำเภอ ศรีณรงค์ รถตู้ไปอำเภอพนมดงรัก
รถตู้ไปอำเภอสังขะ  

เข่ารถตู้สุรินทร์,เหมารถตู้สุรินทร์,รถตู้ไปสุรินทร์,บริการรถตู้สุรินทร์

เข่ารถตู้สุรินทร์,เหมารถตู้สุรินทร์,รถตู้ไปสุรินทร์,บริการรถตู้สุรินทร์

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,500 -
2 วัน 1 คืน ฿4,900 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿6,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿8,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿10,400 ฿2,000
6 วันขึ้นไป ฿1,800/วัน ฿400/คืน
แนะนำ 2 ทางเลือกที่ดีที่สุด
เช่ารถแบบไม่รวมน้ำมัน 
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- ไม่รวม น้ำมัน+ทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
- น้ำมันคนรถจะเติมเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าเติมเองจนจบงาน
 เช่ารถแบบเหมาจ่าย ประหยัดกว่า (แนะนำ)
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- น้ำมัน คิดตามระยะทางที่ใช้จริง กม.ละ 5 บาท โดยการนำระยะทางเริ่มต้น-จนสิ้นสุดการใช้รถมาคำนวน
- ไม่รวมทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.

×

ค่าเช่ารายวัน

���������������������������������������������������������

2,500 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด