บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

���������������������������-������������������������������������

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปจันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีเขาสูงสุดในภาคตะวันออกคือเขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 เช่ารถตู้ไปจันทบุรี 0923561933เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแหลมสิงห์ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอขลุง เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอท่าใหม่ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเมืองจันทบุรี เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอนายายอาม เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอมะขาม เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแก่งหางแมว เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเขาคิชฌกูฏ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอสอยดาว เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอโป่งน้ำร้อ

จำนวนเช่า เหมารวมทุกอย่าง
1 วัน(ไปกลับ) ฿4,500
2 วัน 1 คืน ฿6,600
3 วัน 2 คืน ฿10,500
4 วัน 3 คืน ฿14,000
5 วัน 4 คืน ฿17,500

*หมายเหตุ

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี,จังหวัดจันทบุรี,แท็กซี่ไปจันทบุรี รถตู้เช่าจันทบุรี เช่ารายวัน เช่ารายเดือน เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน บริษัททัวร์ต่างๆ ผู้ประกอบการทุกแห่ง เช่ารถตู้ ใช้กิจการส่วนตัว เช่าไปต่างจังหวัด รับส่งสนามบิน ทัวร์เที่ยว ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอีสานเป็นต้

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี

รถตู้เช่าจันทบุรี เช่ารายวัน เช่ารายเดือน เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน บริษัททัวร์ต่างๆ ผู้ประกอบการทุกแห่ง เช่ารถตู้ ใช้กิจการส่วนตัว เช่าไปต่างจังหวัด รับส่งสนามบิน ทัวร์เที่ยว ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอีสานเป็นต้น

×

ค่าเช่ารายวัน

���������������������������-������������������������������������

2,000 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด