บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

������������������������������������������-���������������������

เหมาแท็กซี่ >> ไปจังหวัดอ่างทอง ราคาเริ่มต้นที่  1,200 บาท เท่านั้น อ่างทอง เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางดอนล่าง ไม่มีป่าไม้และภูเขา อ่างทองอยู่ห่างจากกรุงเทพ 105 กิโลเมตร มี 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชยโย อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยนาญ อำเภอ สามโก้ แท็กซี่รับจ้าง เดินทางไปอ่างทอง บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด ให้บริการรถรับจ้าง ทุกชนิด บริการรับส่งโดยสาร ไม่ประจำทาง บริการรับส่งเที่ยวไทย ไปทุกจังหวัด 

แท็กซี่เหมาไปอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ทอง พระพุทธโสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร พระมหาพุทธพิมพ์ พระสำนักคำหยาด วัดขุนอินทประมูล อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว วัดป่าท่าสุทธาวาส สวนนกธรรมชาติ

ตรวจสอบเส้นทางได้ที่นี่

หมายเหตุ : ค่าบริการแท็กซี่เริ่มต้นที่ กิโลเมตร ละ 11 บาท  ค่าบริการนี้ รวมน้ำมัน ทางด่วน คนขับ แต่ไม่รวมค่าจอดตามสถานที่ต่างๆ ที่คุณลูกค้าและระหว่างทาง การเดินทางไปยังจุดหมายนั้นๆ

×

พูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด