������������������������������������������������������������

แท็กซี่ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก

บริการแท็กซี่ แท็กซี่รับจ้าง แท็กซี่ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดร่มหุบ เดินทางด้วยรถแท็กซี่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยู่ใน จังหวัดราชบุรี และยังเชื่อมไปถึง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามเข้าด้วยกันตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 07.00-17.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ 

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด